Základem tradiční čínské medicíny je celostní přístup k řešení zdravotních problémů. Pohlíží na člověka jako na neoddělitelnou součást přírody a všímá si vlivu jejích zákonitostí na lidský organismus. Na rozdíl od západní medicíny vnímá tělo jako provázaný celek, kde stav jednoho orgánu ovlivňuje další včetně souvisejících funkcí. Vzniklé potíže řeší komplexně, klade důraz na zjištění příčiny problému a na prevenci.

Mezi metody léčby patří akupunktura, akupresura, baňkování, moxování, masáže, bylinná terapie, pohybové aktivity a úprava stravovacích návyků a životního stylu.Tradiční čínská medicína je založena na existenci vitální energie, principu Yin a Yang a teorii pěti prvkůVitální energie proudí v drahách (meridiánech), které protkávají celé tělo. Jejím projevem jsou veškeré tělesné i duševní činnosti. Každá dráha přináleží k určitému orgánu. V případě, že se v místě průběhu dráhy objeví blokáda, dojde k negativnímu ovlivnění funkce příslušného orgánu. Proudění energie lze ovlivnit působením na akupunkturní body.

Jin a Jang tvoří základní složky vitální energie. Tyto protikladné principy se navzájem doplňují a jejich rovnováha a harmonie jsou nezbytné pro zachování zdraví. Teorie pěti prvků vysvětluje jednotu mezi lidským tělem a světem přírody. Odpovídá pěti ročním cyklům a vysvětluje vztahy mezi jednotlivými částmi lidského těla, jejich provázanost a způsob, jakým se navzájem ovlivňují. 

Jedním ze způsobů, jak čínská medicína popisuje průběh energie v závislosti na denním cyklu, jsou orgánové hodiny. Tento systém rozděluje 24 hodinový cyklus na 12 částí po 2 hodinách, během kterých má každý orgán svůj vyhrazený čas. Tyto cykly můžeme dobře vnímat při onemocnění, kdy v průběhu dne dochází ke kolísání příznaků nemoci. Orgánové hodiny lze využít při léčení a v době aktivity příslušného orgánu užívat léky na podporu jeho činnosti.