Léčitelské metoda Reiki předpokládá přítomnost vitální energie, existenci energetických center (čaker) a drah (meridiánů), kterými může energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální.

Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

Při léčení terapeut přikládá ruce na celé tělo i přímo na místa bolesti a předává tak pacientovi léčivou energii. Prostřednictvím dodané energie se uvolňují blokády a organismus se dostává do rovnováhy.

Terapie je bez vedlejších účinků, nemůže uškodit. Síla proudění energie závisí na potřebách přijímajícího člověka. Reiki pomáhá při onemocněních, zraněních a lze ji aplikovat před nebo po operaci k posílení organismu.